UAB „BIOFABRIKAS” ištakos siekia 1961 m. kaip valstybinės veterinarinės bakteriologinės laboratorijos bazėje įkurtas Kėdainių biofabrikas, kuris 1979 m. iš Kėdainių buvo perkeltas į Ukmergę ir taip įkurtas Ukmergės valstybinis biofabrikas. Nuo 1995 m. Ukmergės valstybinis biofabrikas buvo reorganizuotas į akcinę bendrovę. 1998 m. dalį įmonės įsigijus Prancūzijos kompanijai „TECHNA” įmonė perregistruota į Lietuvos ir Prancūzijos AB „Ukmergės biofabrikas”. Nuo 1999 m. pradėjo veikti moderni nauja pašarinių papildų ir premiksų gamykla. Įmonė 2007 m perregistruota į UAB „Biofabrikas”. 2009 metais baigtas įgyvendinti grūdų ir baltyminių žaliavų talpų padidinimo ir antros kombinuotų pašarų gamybos linijos įrengimo projektas. Pagal gerai žinomos prancūzų kompanijos „Techna” rekomendacijas ir reikalavimus yra gaminami ir parduodami įvairūs pašarų papildai galvijams, kiaulėms, paukščiams ir žuvims. Įmonės specialistai teikia konsultacijas gyvulių augintojams įvairiais šėrimo ir laikymo klausimais.UAB“Biofabrikas“ Lietuvoje turi veterinarinių vaistinių tinklą  (Biržuose,Radviliškyje, Šakiuose, Ukmergėje).  Įmonė bendradarbiauja ir tiekia produkciją į Rytų ir Vakarų Europos šalis, tokias kaip Latviją, Lenkiją, Prancūziją, Švediją, Baltarusiją ir Rusiją. Nuo 2001 m. įmonė dirba pagal ISO 9001:2000 standartą, nuo 2011 metų – pagal ISO 9001:2008, o nuo 2021 metų pagal ISO 9001:2015 standartą.

UAB „Biofabrikas” įgyvendina įvairius projektus,susijusius su energijos vartojimo mažinimu,ekologija,žaliąja energetika ir t.t. UAB”Biofabrikas” įgyvendino projektą „Naujų ir efektyvių AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Biofabrikas”. Siekiant sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, efektyviai panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius,buvo įrengta 220 kW kolektorinė saulės elektrinė ant UAB „Biofabrikas” pastatų stogų, kuri gamina  elektros energiją  technologiniams procesams aprūpinti. Projektas iš dalies finansuotas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 142 tūkst. Eur.

Mūsų vizija

Būti daugiausia vertingų sprendimų savo klientams teikiančia kompanija Lietuvoje.

Mūsų misija

Tiekti inovatyvius, naudingus ir praktiškai pagrįstus sprendimus mūsų klientams, ir taip prisidėti prie jų veiklos efektyvumo ir rentabilumo.